Warunki przynależności

 

INFORMACJE   OGÓLNE

O ZRZESZANIU  W  POLSKIEJ  KORPORACJI  TECHNIKI  SANITARNEJ GRZEWCZEJ  GAZOWEJ  I  KLIMATYZACJI ORAZ O WYSOKOŚCI MINIMALNYCH SKŁADEK

 

 

 1. ZRZESZANIE:

 

Korporacja jest dobrowolnym zrzeszeniem wykonawców, producentów, handlowców i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie instalatorstwa sanitarnego, grzewczego, gazowego i klimatyzacji.

 

W Korporacji można zrzeszyć się na zasadzie: 

  • członka zwyczajnego. Może zostać nim osoba fizyczna prowadząca działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie zwyczajni zrzeszają się w najbliższym oddziale okręgowym, a w przypadku jego braku w oddziale warszawskim, do czasu utworzenia oddziału okręgowego.
  • członka wspierającego. Może zostać nim osoba prawna lub fizyczna deklarująca pomoc finansowo-rzeczową dla Korporacji. Członkowie wspierający o zasięgu działalności ogólnopolskim - zrzeszają się w Radzie Krajowej, o zasięgu terytorialnym - w najbliższym oddziale okręgowym, a w przypadku jego braku w oddziale warszawskim do czasu utworzenia oddziału okręgowego.
  • członka honorowego. Może zostać nim osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla Korporacji. Godność tę nadaje Zjazd Delegatów Korporacji na wniosek Rady Krajowej.
  • członka nadzwyczajnego. Może zostać nim osoba fizyczna, nie mająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. SKŁADKI I OPŁATY

 

Na podstawie uchwały Zjazdu Założycielskiego oraz uchwały Krajowej Rady minimalna wysokość opłat wynosi:

  1. dla członka zwyczajnego   - wpisowe...........................100 zł

                                                                       - składka miesięczna...........  20 zł

  

  1. dla członka wspierającego  - wpisowe............................200 zł

                                                                          - składka miesięczna.....  min. 60 zł

 

 

Członkowie Wspierający Korporacji