www.wiecejnizenergia.pl

 

KIM JESTEŚMY


Ruch „Więcej niż energia” to szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prywatne przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne (OZE). Krótko mówiąc: Polska potrzebuje energetyki obywatelskiej.

 

CZYM JEST ENERGETYKA OBYWATELSKA?

 

Postulujemy stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób prywatnych i instytucji oraz przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w inwestycjach w OZE oraz w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej. W naszym przekonaniu budowa energetyki obywatelskiej w Polsce wymaga sprawiedliwych, przejrzystych oraz efektywnych mechanizmów regulacyjnych wspierających inwestowanie zarówno w obszarze produkcji energii elektrycznej, jak i ciepła.

Apelujemy również o potraktowanie poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych jako priorytetu dla krajowych programów inwestycyjnych i pomocowych.

Powstanie ruchu „Więcej niż energia” jest odpowiedzią na ogromne poparcie społeczne, jakim cieszą się rozwiązania związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Badania opinii publicznej pokazują, że ponad 88 procent Polek i Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w energetykę odnawialną. Za sprawą debaty publicznej towarzyszącej pracom nad ustawą o OZE i jej nowelizacją słyszalny stał się głos tysięcy obywateli i obywatelek oraz dziesiątek organizacji pozarządowych, samorządów i organizacji branżowych popierających energetykę obywatelską. Dzięki uczestnictwie w ruchu „Więcej niż energia” wszyscy zainteresowani energetyką obywatelską mogą dołączyć do działań mających na celu przekonanie polityków do tworzenia rozwiązań wspierających jej rozwój.

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące kampanii i tematyki energetyki obywatelskiej: 

http://wiecejnizenergia.pl/pytania-i-odpowiedzi/

 

 

Informacja prasowa

Warszawa, dn. 9 czerwca 2015r.

 

WIĘCEJ NIŻ ENERGIA- RUCH, KTÓRY POBIŁ REKORD POLSKI

 

9 czerwca w trakcie happeningu pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie zainaugurowany został ruch “Więcej niż energia” - ogólnopolska kampania na rzecz energetyki obywatelskiej. Na stronie www.WiecejNizEnergia.pl zbierane są podpisy pod apelem do polityków o wsparcie rozwoju rozproszonych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej.

Ustanowieniem wyjątkowego rekordu Polski symbolicznie zainaugurowana została dziś działalność ruchu „Więcej niż energia”. To początek ogólnopolskiej kampanii na rzecz energetyki obywatelskiej, w którą zaangażowane są dziesiątki organizacji i tysiące ludzi z całego kraju. Jej celem jest wsparcie obywateli w wywalczeniu sobie prawa do opłacalnej produkcji i korzystania z energii.

Przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie stanęła dziś niecodzienna konstrukcja, przypominająca ażurowy tunel, na której umieszczono ponad tysiąc wiatraczków z papieru z recyklingu. O godz. 11.00 osoby biorące udział w wydarzeniu jednocześnie zaczęły w nie dmuchać, wprawiając wszystkie w ruch. W ten sposób udało się ustanowić nowy rekord Polski w liczbie wiatraczków kręcących się jednocześnie. W ten dowcipny sposób symbolicznie zapoczątkowana została działalność ruchu “Więcej niż energia”.

 

Celem ruchu jest zainicjowanie zmian prowadzących do rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce. Na stronie www.WiecejNizEnergia.pl zbierane są podpisy pod apelem do polityków o wsparcie rozwoju rozproszonych źródeł energii i efektywności energetycznej. Jest to kolejny, po podpisaniu deklaracji na rzecz energetyki obywatelskiej, wyraz poparcia dla rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej w naszym kraju. Do ruchu zainicjowanego przez ClientEarth, Greenpeace Polska, Polską Zieloną Sieć i WWF Polska dołączyło już ponad trzydzieści podmiotów. Są wśród nich samorządy, fundacje i stowarzyszenia, w tym organizacje z branży energetycznej np.Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, a także instytucje naukowe, między innymi Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Ruch „Więcej niż energia” narodził się z poparcia, jakim cieszą się rozwiązania związane z poprawą efektywności energetycznej i odnawialnymi źródłami energii (OZE). Badania CBOS z listopada 2014 r. pokazują, że ponad 88 procent Polek i Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w energetykę odnawialną. Za sprawą debaty publicznej, towarzyszącej pracom nad ustawą o OZE i jej nowelizacją, słyszalny stał się głos tysięcy obywateli i obywatelek oraz dziesiątek organizacji pozarządowych, samorządów i organizacji branżowych popierających energetykę obywatelską. Teraz, dzięki powstaniu ruchu „Więcej niż energia” oraz stronie www.WiecejNizEnergia.pl, wszyscy zainteresowani rozwojem energetyki obywatelskiej – zarówno osoby prywatne, jak i instytucje – mogą poprzeć apel do polityków o tworzenie rozwiązań wspierających jej rozwój.

Energetyka obywatelska, której wprowadzenia do polskiego prawa oczekują członkowie ruchu “Więcej niż energia”, to system, w którym możliwe jest aktywne uczestnictwo osób prywatnych, instytucji oraz przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w inwestycjach w OZE oraz działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Jej rozwój pozwoli na samodzielną i opłacalną produkcję energii zarówno obywatelkom i obywatelom, jak i instytucjom takim jak m.in. szpitale, szkoły, kościoły, małe i średnie przedsiębiorstwa czy schroniska dla zwierząt.

Powstanie ruchu „Więcej niż energia” zbiegło się w czasie z przygotowywaną przez Ministerstwo Gospodarki nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa uwzględniająca m.in. system taryf gwarantowanych dla najmniejszych producentów energii mający obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. została przyjęta przez Sejm zaledwie kilka miesięcy temu. Jednak już teraz rząd chce obniżyć ustalone przez Parlament stawki taryf gwarantowanych. Jeśli tak by się stało produkcja energii w przydomowych mikroelektrowniach nie będzie opłacalna, a Polska wykona krok w tył na drodze do energetyki obywatelskiej.

https://www.flickr.com/photos/greenpeacepl/sets/72157651964631893

Raport Client Earth o energetyce obywatelskiej:

http://www.clientearth.org/pl/publikacje/klimat-i-energia-publikacje/energetyka-obywatelska-modelowe-rozwizania-prawne-promujce-obywatelsk-wasno-odnawialnych-rode-energii-2886  

Nie wystarczy poszerzenie istniejących praw konsumenckich. Nowy raport Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wskazuje, że prawo musi nadążać za technologią i umożliwiać obywatelom aktywny udział w rynku energii poprzez zarządzanie jej zużyciem, czy wytwarzanie na własny użytek.

Według badań CBOS energetyka odnawialna jest oceniania przez większość polskiego społeczeństwa jako bezpieczna, wydajna i – co niezwykle istotne – przyszłościowa [1]. Opinie te współgrają z badaniami i opiniami ekspertów, które jednoznacznie wskazują, że na odnawialnych źródłach energii (OZE) opierać będzie się energetyka jutra. Niestety obecny system wsparcia dla energetyki obywatelskiej w Polsce nie spełnia oczekiwań tych, którzy chcieliby sami produkować energię. Brak taryf gwarantowanych zniechęca ludzi do inwestowania w mikroinstalacje, a z powodu braku systemowego wsparcia zbyt wolno rozwijają się inwestycje w efektywność energetyczną – takie są najważniejsze wnioski z I Ogólnopolskiego Kongresu Energetyki Obywatelskiej.

Członkowie Wspierający Korporacji